KONTAKT

Felanmälan

Felanmälan ska alltid göras till Borg & Merio

Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB är föreningens tekniska förvaltare. Alla frågor som rör fel i lägenheten (t.ex. värme, vatten, avlopp,  ventilation, el, dörrar och fönster), i huset (portar, sopnedkast, hissar, tvättstugor, etc) eller utomhus, t.ex. på gårdarna, ska anmälas till deras  kundtjänst. Ange ditt namn, ditt lägenhetsnummer och hur du kan nås. Du kan också anmäla fel via mail.

E-post felanmalan@borgmerio.se
Telefon: 08-36 14 14
Besöksadress: Malmgårdsvägen 16
Kontoret är bemannat vardagar 08.00-11.30 samt 13.00-16.00
För akuta fel som kräver omedelbar åtgärd (kvällar och helger), ring jourmontör: 08-657 77 22

Ekonomi

Frågor som rör ekonomin hanteras av Förvaltning i Östersund AB som är föreningens ekonomiska förvaltare. Avgifter,kravhantering, betalning av parkeringsplats samt andra frågor som rör ekonomin besvaras av Förvaltning i Östersunds kundtjänst. Telefon: 010 – 175 71 00 varje vardag kl 09:00-12:00. E-post: kundtjanst@rbekonomi.se

Styrelsen

Kontakta föreningens styrelse för övriga ärenden. Skrivelser till styrelsen skickas till styrelsen@brfsibeliusgangen28.se
eller skriv en lapp och lägg i styrelsens svarta brevlåda i entrén, kom ihåg  att ange ditt lägenhetsnummer!

Styrelsen har jour på helgfria tisdagar, udda veckor, kl. 19:30-20:00 i styrelserummet på entréplan.