Arbetet med ventilationen

2017-11-19
Utredningen fortsätter. Långsam kommunikation med reservdelsleverantörer har gjort att processen drar ut på tiden. Mer information kommer så snart vi vet mer. Troligtvis blir arbetet inte färdigt innan årsskiftet.

2017-09-28
Har er lägenhet en kåpa som inte blivit godkänd?
Ni som fått besked att er kåpa inte är godkänd uppmanas härmed att avvakta med inköp av en ny kåpa.  Det har uppstått ytterligare problem med ventilation som gör att det fortfarande är oklart vilka kåpor som kommer bil godkända och vilka som inte blir det. Det jobbas just nu på en lösning av problemen och besked om hur vi går vidare väntas komma om ett par veckor. Vi uppmanar er att invänta besked om hur vi går vidare innan ni beställer eller köper en ny kåpa.

2017-09-11
Genomgång av kökskåpor
SBA Drift AB kommer att starta arbetet med genomgången av våra kökskåpor en vecka senare än planerat, måndag den 18 september. De börjar med våning 1 och kommer dagarna därefter att avisera tidpunkt för övriga lägenheter. Mer information hittar ni i