Ordinarie föreningstämma 2017

Styrelsen har beslutat att årets föreningstämma kommer äga rum söndag 21 maj. Kallelse med dagordning och tid kommer senare. Vi vill samtidigt meddela att sista dag att lämna in motioner är söndag 2 april.