Extra föreningstämma 29 november

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som kom till den extra föreningstämman som hölls 29 november. Stämman beslutade enhälligt att, som ett förrsta beslut av två, anta styrelsens forslag till nya
stadgar. Förslaget till nya stadgar kommer behandlas, för ett andra beslut, vid ordinarie föreningstämma 2017.  Här under hittar ni protokollet och stadgeförslaget.

protokoll från extra föreningstämma 2016.11.29

stadgeändringsförslag