november 2015

Justerade garagepriser
Vid inventering av garaget upptäcktes att det finns ett tiotal olika priser för likadana garageplatser. Alla priser på garageplatser kommer därför från årsskiftet 2015/2016 att justeras så att alla har samma priser. För boende i huset gäller; Med bur: 485 kr/mån, Utan bur: 400 kr/mån.
För externa hyresgäster gäller samma priser med påslag motsvarande momsen.
Detta innebär att det för vissa blir en sänkning av avgiften och för vissa en höjning.
För bostadsägare kommer de nya priserna att justeras på kommande faktura, för hyresgäster/externa kommer ett brev från Deloitte med uppsägning av garageavtalen samt ett nytt kontrakt om ni önskar fortsätta hyra till det nya priset. Mer information kommer via brevet från Deloitte.

Regler vid renoveringar
Enligt bostadsrättslagen gäller att man behöver skriftligt godkännande från styrelsen för större renoveringar i lägenheten, ex. rivning av vägg, omdragning av vattenledningar eller badrumsrenovering. Detta för att det ska kunna kontrolleras att arbetet görs fackmannamässigt/av person med rätt behörighet för arbetet. Är du osäker på vad som räknas som en större renovering? Kontakta då styrelsen istället för att chansa.

OBS! För hyresgäster gäller godkännande även för mindre renoveringar.

OVK- Obligatorisk ventilationskontroll
OVK är bokad till 18-20 januari 2016. Mer information kommer.
Är du bortrest dessa dagar, vänligen kontakta styrelsen redan nu för att ordna en lösning för just dig. Det är viktigt att besiktningsfirman har tillgång till så många lägenheter som möjligt, gärna alla.

/Styrelsen,
Brf Sibeliusgången 28