augusti 2015

Styrelsejour
Vi vill uppmärksamma alla medlemmar om våra nya jourtider för möte, telefon samt mejl.
Dagar/tider står på stora tavlan i entrén. Start tisdag 22/9 klockan 19:30 i styrelselokalen.
Vi vill även uppmärksamma att mötesjouren inte är ett substitut för öppna möten.
Styrelsejouren kommer man till för att få hjälp, öppet möte är till för informationsspridning samt att få in synpunkter från er medlemmar.
Öppet möte kommer att planeras inom kort. Mer information kommer.

Hissrenovering/Klagomål
På förekommen anledning vill vi klargöra att ingen medlem ska framföra klagomål/skrika åt föreningens anlitade företag, exempelvis städfirma och hissmontörer.
Eventuella klagomål skickas via mejl/sms/brev till styrelsen som kommer att ta tag i problemet.
Vi vill dessutom påminna om att störande ljud kan förekomma vid exempelvis hissrenoveringar. Däremot kommer detta endast pågå under dagtid, vardagar, alltså inte under obekväma tider.

Facebook
Nu finns vi även på facebook. Kolla in vår sida: Brf Sibeliusgången 28 och “gilla” för att få påminnelser när ny information uppkommer.
På vår facebooksida kommer kontinuerlig information att uppkomma snabbt. All hissinformation samt övrig information kommer att finnas på sidan, samt att det även finns möjlighet för medlemmar att kommentera på.
Det är även okej att efterlysa hjälp med diverse saker/efterlysa föremål grannar emellan.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
Inom en snar framtid kommer OVK att utföras i huset. Ovk-firman behöver då tillgång till så många lägenheter som möjligt, gärna alla, för att kunna kontrollera ventilationen i våra lägenheter. Mer information kommer komma i hissarna, på hemsidan, facebook samt i brevlådan så fort datum är satta.
Ovk-kontrollen innebär att den firman behöver ha tillgång till din lägenhet ett par minuter, antingen om du är hemma vid tillfället eller lämnar nycklar i förväg till styrelsen eller i tuben om sådan finns på din dörr. Meddela gärna styrelsen om du vill placera nycklar i tuben.
/Styrelsen